O nas w skrócie:

Czym się zajmujemy
Działalność firmy skupia się na wdrażaniu w praktyce czyli nadzorowaniu obiektów energooszczędnych, niskoenergetycznych i pasywnych. Innowacyjne systemy wymagają szczególnej dokładności wykonania, a także odpowiedniej wiedzy na temat zasad funkcjonowania tego typu obiektów.
Więcej

Warto wiedzieć!

Ogrzewanie pochłania nawet 75% energii
Badania przeprowadzone w ostatnich dwóch latach wykazały, że całkowite zużycie energii w budynkach mieszkalnych wynosi do 150 kWh/m2 /rok a w budynkach użyteczności publicznej dochodzi do 350 kWh/m2 /rok. Z tego 75% w budynkach mieszkalnych zużywane jest na cele ogrzewania i ponad 40% w budynkach użyteczności publicznej na cele ogrzewania i chłodzenia.
Energooszczędnie znaczy taniej!
Koszty poniesione na inwestycje zwrócą się, a w dłuższej perspektywie przyniosą właścicielowi wymierny zysk.
Więcej